2015 Yılı Hekimlere Yönelik Verem Savaşı Sertifikalı Eğitim

2015 yılı “Hekimlere Yönelik Verem Savaşı Sertifikalı Eğitim Programı” 25-30 Mayıs ve 1-6 Haziran 2015 tarihleri arasında iki grup halinde, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, toplam 40 hekimin katılımıyla ve Doç. Dr. Şeref ÖZKARA’nın koordinatörlüğünde yapılmıştır.

Verem Savaşına bütünlüklü bir bakış açısı kazandırma yanında hekimlere; tüberkülozdan şüphelenme, tüberküloz tanısının konulması, doğrudan gözetimli tedavinin uygulanması, tedavinin takibi, temaslı muayenelerinin yapılması, korunma çalışmaları ve danışmanlık eğitiminin verilmesi gibi konularda kaliteli ve yeterli sağlık hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla yapılan eğitimde katılımcılara;

Tüberküloz basili ve bulaşması, Tüberküloz patogenez ve immünolojisi,  Dünya’da ve Türkiye’de Tüberkülozun durumu, TB kontrolünün genel ilkeleri, Türkiye’de verem savaşının hedefleri ve örgütlenme, Akciğer TB: Öykü (anamnez) ve fizik muayene, TB ayırıcı tanısı açısından interstisyel akciğer hastalıkları, kavite ve kist yapan hastalıklar, TB ayırıcı tanısı açısından toraks tümörleri, TB ayırıcı tanısı açısından akciğer enfeksiyonları, Akciğer TB: Tanıda radyolojik yöntemler, Tüberkülin Cilt Testi (TCT) (Uygulama, okuma, değerlendirme), İnterferon gama salınım testi, Akciğer dışı tüberküloz tanı yöntemleri, TB tedavisinin ilkeleri, TB ilaçları ve dozları, Tedavi rejimleri, İlaç yan etkilerine yaklaşım, Özel durumlarda tedavi, Cerrahi tedavi endikasyonları, Hastaneye yatırılarak tedavisi gereken hastalar, TB olgu tanımları, tedavi sonuçlarının raporlanmasında kullanılan           tanımlar, Form doldurma, Tedavinin sürdürülmesi ve kontrol muayeneleri, Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulama ve sorunlar, Laboratuvar uygulaması, TB Servisi Viziti, Non-TB Servisi Viziti, Çocuklarda TB tanısı ve tedavisi, Tedavi başarısızlığı kararı ve yapılacaklar, İlaca dirençli TB'de tedavi (ÇİD-TB, YİD-TB), Temaslıların kontrolü, risk gruplarında TB kontrol, Tüberkülozdan korunma yöntemleri, BCG, Koruyucu tedavi, Kurumlarda bulaşma ve önlenmesi, Laboratuvar Tanısı (TB kontrolünde laboratuvar tanısının önemi; örnek alma, saklama, nakil,  mikroskobi, kültür, İDT, kalite kontrolü), İstatistik ve VSD çalışmalarının değerlendirilmesi ile Mevzuat ve Genel Değerlendirme konularında teorik ve pratik bilgiler verilmiştir.

2015 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Hekimlere Yönelik Verem Savaşı Sertifikalı Eğitim Programı Eylül ayında devam edecektir.

Eğitimde;  Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Verem Savaşı Dispanseri, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda görevli hekim ve konusunda uzman idari personel eğitimci olarak görev almıştır.

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*

içerik sağ